Vi tar emot ärenden dygnet runt, alla dagar i veckan

Vi tar emot placeringsförfrågningar dygnet runt via våra ingångar som du hittar här nedan oavsett om det handlar om LVU eller SoL.

Vi ombesörjer hela kedjan;

  • studiebesök
  • avhämtning och transport till nytt boende
  • inskrivning
  • stöd och handledning till den mottagande familjen

Vi ombesörjer nödvändiga kontakter med skola, hälsa och sjukvård samt övriga professionella som finns runt barnet. Vi följer även med barnet på möten med socialtjänsten.

Vi erbjuder barnet en meningsfull fritid och sysselsättning samt stöd till barnet dygnet runt.

Utredning och genomgång

Akut? Vi ordnar det!

Ibland händer det att det finns behov att omgående omplacera ett barn, i samtliga situationer så är det barnets skydd, säkerhet och trygghet som ska styra.

Vi tar hand om det praktiska och gör det möjligt.

Vid akuta situationer är ni välkomna att ringa oss på 010-1796000 dygnet runt, alla dagar i veckan. Våra konsulenter, som har bilen redo 24/7, hittar till de flesta socialjourer och socialkontor i Sverige. Vi tar hand om det praktiska och gör det möjligt.