Vilka vi är och vad vi gör

Vi erbjuder våra uppdragsgivare att skyndsamt finna ett utvalt hem till ett utvalt barn som på bästa sätt möter barnens behov samt att vara ett fortsatt värdefullt stöd för uppdragsgivaren, för barnet och inte minst för den viktiga familjen som öppnat sitt hem.

Gedigen erfarenhet och kompetens

Vi på edencare AB har en unik kompetens, förvärvad genom en längre tids erfarenhet inom socialt arbete med barn och ungdomar från olika verksamheter, exempelvis HVB, jour- och familjehem (privat sektor) samt även från myndighetsutövande socialtjänsten för barn och ungdomar (BoU), Familjevården (myndighet). Vi arbetar lösningsfokuserat med målet att såväl möta som att stödja uppdragsgivarens förfrågningar skyndsamt och samtidigt kunna erbjuda  flexibla lösningar som svarar mot uppdraget.

Vår målgrupp

Vår målgrupp är barn och ungdomar som har behov av att placeras i ett nytt boende i form av ett jour- alternativt familjehem med stöd av lag (SoL eller LVU), under såväl en kortare som en längre tidsperiod.

Alltid hög beredskap

Vid akuta situationer är ni välkomna att ringa oss på 010-179 60 00 dygnet runt, alla dagar i veckan. Våra konsulenter, som har bilen redo 24/7, hittar till de flesta socialjourer och socialkontor i Sverige. Räkna med oss!

Vid akuta situationer är ni välkomna att ringa oss på
010-179 60 00 dygnet runt, alla dagar i veckan. Våra konsulenter, som har bilen redo 24/7, hittar till de flesta socialjourer och socialkontor i Sverige. Räkna med oss!

tillgängliga

dygnet runt

alla dagar i veckan

verksamma

i hela Sverige

redo att placera

vi har

ramavtal

med flera kommuner